Wezwanie do zapłaty członka zarządu sp. z o.o.

80,49  netto | 99,00  brutto

Wezwanie do zapłaty członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wystosowywane jest do dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego. Dokument ten daje jednocześnie możliwość wykazania obowiązku wynikającego z przepisów postępowania cywilnego o próbie polubownego zakończenia sporu. Dokument zawiera postanowienia, które nie są dostępne w darmowych wzorach dostępnych w Internecie. Dokument do samodzielnego uzupełniania.

Kupując wzór wezwania do zapłaty zyskasz:

  • prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty członka zarządu sp. z o.o.,
  • wezwanie do zapłaty zawierające w swojej treści wezwanie do zapłaty odsetek za opóźnienie,
  • edytowalny dokument (DOC/DOCX),
  • szybki dostęp do wzoru dokumentu stworzonego przez radcę prawnego.

Dokument cyfrowy.