Wezwanie do zapłaty wraz z zryczałtowanymi kosztami odzyskania należności

39,84  netto | 49,00  brutto

Wezwanie do zapłaty wraz z zryczałtowanymi kosztami odzyskania należności

Przedsądowe wezwanie do zapłaty wystosowywane jest do dłużnika przed wszczęciem postępowania sądowego. Dokument ten daje jednocześnie możliwość wykazania obowiązku wynikającego z przepisów postępowania cywilnego o próbie polubownego zakończenia sporu. Dokument do samodzielnego uzupełniania.

Kupując wzór wezwania do zapłaty zyskasz:

  • prawidłowo sporządzone wezwanie do zapłaty,
  • wezwanie do zapłaty zawierające w swojej treści wezwanie do zapłaty odsetek za opóźnienie oraz w transakcjach handlowych,
  • wezwanie do zapłaty zawierające w swojej treści wezwanie zapłaty zryczałtowanych kosztów odzyskania należności zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
  • edytowalny dokument (DOC/DOCX),
  • szybki dostęp do wzoru dokumentu stworzonego przez radcę prawnego.

Dokument cyfrowy.