Zakres świadczonych usług

Zapraszamy do zapoznania się z dziedzinami naszej działalności

Zakładanie spółek

 1. wsparcie prawne przy wyborze formy organizacyjno-prawnej
 2. przeprowadzenie Klienta przez cały proces zakładania spółki w serwisie S24 udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości
 3. bieżąca obsługa prawna spółki

Obsługa prawna przedsiębiorców

 1. doradztwo w wyborze formy organizacyjno-prawnej firmy
 2. zakładanie spółek i kompleksowa obsługa w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 3. bieżąca obsługa działalności gospodarczej
 4. przygotowywanie i analiza umów, kontraktów, regulaminów, zarządzeń, uchwał itp.
 5. negocjacje z kontrahentami
 6. obsługa spraw pracowniczych
 7. spory sądowe
 8. windykacja należności
 9. reprezentacja przed organami administracji, urzędami, organami egzekucyjnymi.
blank

Prawo umów

 1. Sporządzanie, analiza i negocjowanie umów (umowy handlowe o współpracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa agencyjna, umowa budowlana, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa darowizny i inne);
 2. niedozwolone postanowienia umowne
 3. odstąpienie od umowy, zwrot należności i naprawienie szkody
 4. kary umowne
 5. sprawy o unieważnienie czynności prawnej (umowy)
 6. sprawy o uznanie czynności prawnej (umowy) za bezskuteczną
 7. dochodzenie roszczeń w formule pozasądowej i sądowej
 8. windykacja należności
blank

Prawo spadkowe

 1. stwierdzenie nabycia spadku
 2. przyjęcie/odrzucenie spadku
 3. dział spadku
 4. zachowek
 5. uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 6. wydziedziczenie
 7. testamenty
 8. doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstw;
 9. poszukiwanie/ustalanie listy spadkobierców;
 10. umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;
 11. spisy inwentarza.
blank

Egzekucja komornicza

 1. reprezentacja wierzycieli: egzekucja tytułów wykonawczych (wyroków i ugód sądowych, aktów notarialnych, postanowień)
 2. reprezentacja dłużników
 3. powództwo przeciwegzekucyjne
 4. powództwo opozycyjne.
blank

Prawo nieruchomości

 1. zniesienie współwłasności nieruchomości
 2. zasiedzenie nieruchomości
 3. sprawy o naruszenie posiadania i własności
 4. obsługa procesów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości;
 5. podział, zniesienie współwłasności nieruchomości, zarówno w formie notarialnej, jak i sądowej;
 6. negocjacje z zakresu nieruchomości (sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, podziały, sprawy spadkowe);
 7. ochrona praw lokatorów (umowy, eksmisje, sprawy o zapłatę, najem okazjonalny, najem instytucjonalny).
blank

Procesy sądowe

 1. zawezwanie do prób ugodowej;
 2. sprawy gospodarcze (m. in. windykacja należności, sprawy o zapłatę, sprawy wykonywania umów, odszkodowania z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonania umów, reklamacje, rękojmie);
 3. sprawy cywilne (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonania umów, reklamacje, rękojmie, prawa konsumenta, sprawy spadkowe, testamenty, zachowek, działy spadku);
 4. sprawy dotyczące nieruchomości (m.in. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, eksmisje);
 5. prowadzenie postępowań egzekucyjnych.
blank

Mediacje

A gdyby tak rozwiązać spór w drodze mediacji zamiast przez sąd? Brzmi interesująco? A zatem co to jest ta mediacja? Już odpowiadam: jest to sposób na rozwiązywanie sporu na drodze dobrowolnych spotkań i rozmów prowadzących do czasu osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja prowadzona jest przez Mediatora, który – zachowując bezstronność – pomaga dojść do kompromisu zwaśnionym stronom. Wypracowane porozumienie spisywane są w postaci ugody, której treść (przy pomocy mediatora) ustalają strony. Wybierając mediację unikamy wizyty w sądzie, nie prowadzimy procesu sądowego, czy też nie przesłuchujemy świadków. Oczywiście strony sporu pozostają równe podczas procesu mediacji, która jest oczywiście poufna.

Mediacje dotyczące spraw, w których nie można określić wartości sporu:

opłata mediacyjna (stawka godzinowa) za jedno posiedzenie mediacyjne (max 1,5 godz zegarowej) wynosi 200 zł.

Mediacje dotyczące spraw, w których wartość sporu wynosi:

do 10.000 zł – według stawki godzinowej za posiedzenie mediacyjne
od 10.000 zł do 20.000 zł – 1.000 zł za całość postępowania
od 20.000 zł do 50.000 zł – 1.500 zł za całość postępowania
od 50.000 zł do 100.000 zł – 2.000 zł za całość postępowania
od 100.000 zł do 200.000 zł – 3.000 zł za całość postępowania
od 200.000 zł do 500.000 zł – 4.000 zł za całość postępowania
od 500.000 zł do 1.000.000 zł -5.000 zł za całość postępowania
powyżej 1.000.000 zł – wynagrodzenie indywidualnie uzgodnienie z mediatorem, jednak nie mniej niż 6.000 zł za całość postępowania

Wskazane kwoty są kwotami netto i doliczany jest podatek VAT (23%).

Wynagrodzenie mediatora przysługuje niezależnie od tego czy finalnie doszło do zawarcia ugody.

Co do zasady wynagrodzenie mediatora pokrywa każda ze stron po połowie.

Strony mogą jednak uzgodnić, że jedna ze stron pokrywa koszty mediacji w całości.