Zmiany w e-commerce od 01.01.2021 r.

Zmiany w e-commerce od 01.01.2021 r. – mówią i piszą już chyba o tym wszyscy. Informacji jest tak dużo, że najzwyczajniej w świecie można się zagubić. Aby uporządkować ten chaos zebrałam dla Ciebie zmiany w jednym miejscu.

Przedsiębiorca ma prawo do zwrotu 

Jak zapewne wiesz, obecnie w przypadku zakupów na odległość, konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez wskazania przyczyny.

I tu od 1 stycznia 2021 r. pojawia się zmiana. Uprawnienie to będzie przysługiwać także przedsiębiorcy. Zastanawiasz się pewnie czy każdemu. Otóż nie. Uprawnienie zwrotu będzie przysługiwać tylko takiemu przedsiębiorcy, który ma działalność zarejestrowaną w CEiDG,  a także  który co prawda kupuje „na fakturę”, ale zakup ten nie ma dla niego charakteru zawodowego.

Co to oznacza w praktyce? 

Przykładowo, jeżeli kancelaria prawna kupuje krzesła biurowe do swojego biura, to mimo, że na zakup jest wystawiana faktura, to przysługuje jej prawo do zwrotu. Dlaczego? Dlatego, że zakup krzeseł biurowych nie ma charakteru zawodowego. Kancelaria świadczy przecież usługi prawne, a nie usługi z branży meblarskiej czy też innej związanej z wyposażaniem wnętrz.

Inna sytuacja będzie, jeżeli krzesła biurowe zakupi firma, która zajmuje się np. ich dystrybucją. Wtedy transakcja miałaby charakter zawodowy, czyli prawo do odstąpienia od umowy nie przysługiwałoby takiemu przedsiębiorcy.

Kto ustala charakter transakcji?

Od 01.01.2021 r. to sklepy internetowe muszą ustalać status klienta oraz to czy zakup ma dla niego charakter zawodowy, czy też nie. Zastanawiacie się zapewne jak to zrobić?

Jak ustalić charakter transakcji?

Niektórzy sugerują wprowadzenie nowego „okienka”, o odpowiedniej treści, który będzie jednocześnie oświadczeniem klienta czy jest przedsiębiorcą i jaki charakter ma dla niego zakup. Czy to dobre rozwiązanie? Wydaje mi się, że nie. Dlaczego? Oświadczenie przedsiębiorcy może nie być zgodne z prawdą, a pamiętajmy, że to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek ustalenia charakteru transakcji. Finalnie więc może się okazać, że w niektórych przypadkach opieranie się na oświadczeniu klienta, które okazało się następnie nieprawdziwe, może być dla sprzedawcy niekorzystne.

Co zatem można zrobić?

Dobrym rozwiązaniem może być:

• przyjęcie niepisanej polityki, że prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wszystkim przedsiębiorcom,

• późniejsza weryfikacja charakteru transakcji, w przypadku powzięcia wątpliwości.

Założenie, że prawo do zwrotu mają wszyscy przedsiębiorcy zwolni sprzedawcę z obowiązku analizowania charakteru zakupu. Jeżeli jednak sprzedawca poweźmie wątpliwość nadal będzie miał prawo do zweryfikowania tego, czy zakup ma charakter zawodowy. Tutaj zdecydowanie pomocne będzie sprawdzenie przedmiotu działalności wskazanego w CEiDG.

Klauzule niedozwolone (abuzywne) w regulaminach

Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się także zasada ochrony przez klauzulami abuzywnymi. Czyli, innymi słowy, przedsiębiorcy dokonujący zakupu nie mającego charakteru zawodowego, chronieni są przez klauzulami abuzywnymi na takich samych zasadach jak konsumenci.

Rękojmia i reklamacja

Od 01.01.2021 r. także w i tym zakresie nastąpi zmiana. Tak samo, jak konsumenta tak i przedsiębiorcę dokonującego zakupu o charakterze niezawodowym będzie dotyczył 14 – dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji. Warto także pamiętać, że od nowego roku nie jest możliwe ograniczanie rękojmi względem takich przedsiębiorców.

Ode mnie

Zmiany, które weszły w życie z dniem 01.01.2021 r. komentowane są, jako rewolucja w przepisach. Zgadzam się, że są to istotne zmiany, ale uważam, że należy zachować spokój i nie poddać się panującej panice, którą nakręcają zewsząd docierające do nas informacje.

Zmiany muszą zostać wprowadzone, ale można to zrobić poprzez dostosowanie dotychczas wykorzystywanych regulaminów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy, wyślij do mnie wiadomość lub zadzwoń.

Zapraszam także do zapoznania się z pakietami dokumentacji dla sklepów internetowych.