Wypadek rowerowy – odszkodowanie dla rowerzysty

Z roku na rok przybywa rowerzystów. Niestety drogi samochodów i rowerów częstokroć przecinają się, co prowadzi do wypadków. W niniejszym wpisie podpowiadam, kiedy należne jest odszkodowanie dla rowerzysty, jakie odszkodowanie im przysługuje, oraz w jaki sposób się o nie ubiegać.

Jakie odszkodowanie dla rowerzysty po wypadku?
Poszkodowany rowerzysta ma prawo do:
• odszkodowania za poniesione – w związku z wypadkiem – koszty (przykładowo: koszty leczenia);
• odszkodowania za utracone dochody;
• odszkodowania za zniszczony rower i inne przedmioty (np. odzież, okulary, torbę, plecak, sakwy);
• zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienie i ból;
• renty na czas niezdolności do pracy.
Jeżeli w wyniku wypadku rowerzysta zmarł prawa te nabywają osoby bliskie poszkodowanego.

Jak wypłacane jest odszkodowanie dla rowerzysty?
Kwestia zarówno wypłaty, jak i wysokości odszkodowania jest zawsze uzależniona od konkretnej sytuacji. Zazwyczaj wypadki z udziałem rowerzystów powodują kierowcy samochodów, a w takim przypadku właściciel pojazdu mechanicznego ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, dzięki czemu szkoda jest likwidowana z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Tym samym odszkodowanie rowerzysta otrzymuje tak naprawdę od zakładu ubezpieczeń.

Oczywiście rowerzysta nie otrzyma odszkodowania, jeżeli jest on wyłącznie winny wypadku. Jeżeli z kolei wypadek powstał zarówno z winy rowerzysty, jak i kierowcy, to należne im świadczenia pieniężne zostają obniżone – proporcjonalnie do wielkości przyczynienia do wypadku.

Jak otrzymać odszkodowanie?
Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek rowerowy, należy skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Zgłaszając szkodę niezbędne będzie podanie danych osobowych i adresowych właściciela pojazdu, dlatego trzeba pamiętać, by dane te uzyskać tuż po zdarzeniu. W zgłoszeniu szkody należy zawrzeć m.in. wnioskowaną kwotę odszkodowania (w tym zadośćuczynienia)– kto ma trudności z jej oszacowaniem i prawidłowym wypełnieniem dokumentu, powinien skorzystać z pomocy, np. radcy prawnego.

Brak OC a odszkodowanie dla rowerzysty
Co do zasady ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów. Zdarza się jednak niestety, że polisy nie ma lub że straciła ona ważność. Na szczęście poszkodowany nie jest na straconej pozycji. Rowerzysta może nadal rościć o odszkodowanie z tą różnicą, że swoje roszczenia winien zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Kwota odszkodowania dla rowerzysty.
Niestety nie ma w tych sprawach taryfikatora. O ile kwestię wysokości odszkodowania można stosunkowo łatwo wyliczyć o tyle ustalenie wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie jest już takie proste. Na jej wysokość składa się bowiem wiele składowych (ból, cierpienie, czas rehabilitacji, inne niedogodności). Trzeba mieć także na uwadze, iż ubezpieczalnie bardzo często zaniżają wysokość wypłaconego odszkodowania licząc, że poszkodowany się nim zaspokoi. Warto wtedy rozważyć, czy przypadkiem nie warto zawalczyć o wyższe kwoty.