Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

We wcześniejszym moim wpisie mogliście przeczytać, jak w zarysie przebiega postępowanie rozwodowe. Na kanwie tego artykułu zadaliście mi wiele pytań. Jednym z nich było: co zrobić, kiedy nie jest nam znany adres zamieszkania małżonka, z którym chcemy się rozwieść. Na szczęście przepisy idą nam z pomocą i dają nam instytucję o nazwie kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Co to tak naprawdę oznacza? Jakie prawa i obowiązki ma taki kurator? Kiedy możemy o niego wnioskować? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym wpisie.

 

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – ustanowienie

Każdy zgodzi się chyba ze stwierdzeniem, iż niesprawiedliwością byłoby brak możliwości rozwiedzenia się tylko i wyłącznie dlatego, że nie znamy aktualnego adresu drugiego małżonka. Taka sytuacja nie tylko sparaliżowałaby postępowania sądowe, ale przede wszystkim życie wielu ludziom. Aby uniknąć właśnie takiej sytuacji ustawodawca stworzył instytucję – kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

 

Co zrobić aby Sąd ustanowił takiego kuratora? Przede wszystkim należy złożyć odpowiedni wniosek. We wniosku z kolei trzeba uprawdopodobnić, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Niestety, nie wystarczy zwykłe oświadczenie, że nie ma się kontaktu z daną osobą i nie wie, gdzie ona może przebywać. W uzasadnieniu wniosku musimy wykazać, że podjęliśmy konkretne czynności, w celu ustalenia adresu drugiej strony. Zapytanie zapewne: jakie to są czynności? Odpowiadam: można wystąpić do  Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA o podanie aktualnego adresu zameldowania pozwanego. Jeżeli interesująca nas osoba prowadziła działalność gospodarczą, można próbować ustalić adres w KRS czy też w CDEIG. Możliwe, że nasze wysiłki nie przyniosą efektu w postaci ustalenia adresu, ale przedkładając tak uzyskane informację Sądowi wywiążemy się z obowiązku uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane. To daje z kolei Sądowi możliwość ustanowienie kuratora i dalsze prowadzenie procesu z jego udziałem.

 

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu – prawa i obowiązki

To co może robić kurator to podejmować czynności na korzyść strony, którą zastępuje. Kurator ma więc reprezentować interes tej osoby. Dodatkowo powinien podejmować kroki zmierzające do ustalenia aktualnego adresu strony. W Sądzie z kolei może podejmować czynności mające charakter procesowy. Nie może on składać oświadczeń.