Pożyczenie leasingowanego samochodu

W ostatnim czasie jeden z moich Klientów (przedsiębiorca) zwrócił się do mnie z następującym pytaniem: czy mogę pożyczyć komuś samochód? Pytanie niby proste, a jednak po zadaniu kilku dodatkowych pytaniach okazało się, że niekoniecznie. Otóż samochód, który miałby zostać oddany w użyczenie był po pierwsze w leasingu, a „ten ktoś”, kto miałby z niego korzystać, był osobą trzecią dla mojego Klienta. Pożyczenie leasingowanego samochodu przy zaistnieniu tych dwóch warunków może być utrudnione.

Co to jest leasing?

Na początku wyjaśnijmy co to w ogóle jest leasing. Jest to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy finansującym (leasingodawcą), a korzystającym (leasingobiorcą), którą do korzystania zostaje przekazana określona rzecz na uzgodniony czas w zamiast za ratalne opłaty. Kiedy z kolei okres leasingu się kończy, można pojazd wykupić, zrezygnować z umowy, lub ją przedłużyć.

Użyczenie leasingowanego samochodu

Skoro już wiemy czym jest leasing to zastanówmy się, czy w ogóle rzecz (w tym konkretnym przypadku samochód) będąca przedmiotem leasingu może być użyczona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi umowy leasingu przedmiot leasingu może być używany tylko i wyłącznie przez korzystającego (czyli leasingobiorcę). A zatem nie może być użyczany osobom trzecim. Złamanie tego obostrzenia może być przyczyną wypowiedzenia umowy leasingu w trybie natychmiastowym, a to z kolei może skutkować nałożeniem na korzystającego obowiązku spłaty nieuiszczonych do tej pory rat.

Czy jest jakieś wyjście?

Oczywiście! Po pierwsze, zgodnie z orzecznictwem, za osobę trzecią nie są traktowani: żona (lub mąż) oraz dzieci przedsiębiorcy. A zatem już tym osobom możemy „oddać samochód do używania”, co nie będzie traktowane, jako umowa użyczenia.

Z kolei jeżeli chodzi o osobę trzecią to rozwiązaniem będzie uzyskanie zgody od leasingodawcy na taką czynność. Zgoda ta najprawdopodobniej będzie dodatkowo płatna. Dokładne koszty znajdziemy w tabeli opłat u leasingodawcy.

Reasumując: mój Klient może użyczyć znajomemu samochód, który jest przedmiotem leasingu, niemniej wpierw winien uzyskać zgodę leasingodawcy.