Egzekucja wyroku norweskiego w Polsce

Czy wyrok wydany przez sąd norweski może być egzekwowany w Polsce?
Jakie kroki należy podjąć, by możliwe było wszczęcie postępowania egzekucyjnego orzeczenia, wydanego przez norweski sąd na terenie Polski?

Posiadasz wyrok wydany przez sąd norweski i zastanawiasz się czy, a jeżeli tak, to jak można go wyegzekwować na terenie Polski. Odpowiedź brzmi: tak można, ale wymaga to przeprowadzenia postępowania sądowego, które umożliwi wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Poniżej pokrótce wyjaśnię tę tematykę.

Wykonalność wyroku norweskiego w Polsce

W stosunkach między Norwegią a Polską w sprawach uznawania i wykonywania orzeczeń stosuję się zasady wynikające z konwencji. Reguła z niej wynikająca stanowi, że orzeczenia wydane w jednym państwie (i w tym państwie wykonalne), będą wykonywane w innym państwie, jeżeli ich wykonalność w nim zostanie stwierdzona na wniosek uprawnionego. Tym samym by móc wszcząć w Polsce egzekucję na podstawie orzeczenia sądu norweskiego konieczne jest wpierw wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie jego wykonalności w kraju, w którym ma być ono egzekwowane.

Co zrobić, aby orzeczenie wydane w Norwegii mogło być egzekwowane w Polsce

Aby móc wszcząć postępowanie egzekucyjne celem zaspokojenia roszczeń wynikających z wyroku norweskiego należy:

  1. ustalić, czy orzeczenie sądu norweskiego jest prawomocne oraz wykonalne
  2. uzyskać potwierdzenie jego wykonalności
  3. przetłumaczyć orzeczenia wraz z potwierdzeniem na język polski
  4. wystąpić do sądu polskiego z wnioskiem o stwierdzenie wykonania.

Wszczęcie postępowania przed sądem polskim oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego wymaga znajomości przepisów polskiego prawa. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie postępowań sądowych o stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego.