zawieszenie działalności sp. z o.o.

Zawieszenie działalności sp. z o.o.

Jak zawiesić działalność sp. z o.o.? 

Od 1 lipca 2021 r. działalność spółki można zawiesić wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych czyli w wykorzystaniem e-formularza KRS. W portalu tym należy wpierw odszukać wniosek dotyczący zawieszenia działalności gospodarczej (będzie to KRS-ZM) i go wypełnić we właściwym miejscach. 

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zawieszenie? 

Dodatkowo konieczne będzie załączenie uchwały zarządu o zawieszeniu działalności spółki oraz – co bardzo istotne – oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników. Załączniki mogą być podpisane elektronicznie i załączone do wniosku. Można także zrobić skan wersji papierowej dokumentów i załączyć do wniosku. Musisz jednak pamiętać, aby oryginały przesłać w terminie 3 dni od wysłania wniosku do KRS. 

Wzory tych dokumentów dostępne są na mojej stronie internetowej ->Oświadczenie zarządu o niezatrudnianiu pracowników i Uchwała zarządu o zawieszeniu działalności spółki.

Czy taki wniosek podlega opłacie? 

Nie, wniosek o wpis zawieszenia działalności spółki nie podlega żadnej opłacie.

Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania - odezwij się.