egzekucja wyroku brytyjskiego

Egzekucja wyroku brytyjskiego w Polsce

Czy egzekucja wyroku brytyjskiego w Polsce jest możliwa?

Posiadasz wyrok wydany przez sąd brytyjski i zastanawiasz się czy możliwa jest egzekucja wyroku brytyjskiego w Polsce? Odpowiedź brzmi: tak można. Wymaga to jednak przeprowadzenia postępowania sądowego, które umożliwi wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Z tego artykułu dowiesz się jakie kroki należy podjąć, by możliwe było wszczęcie postępowania egzekucyjnego orzeczenia wydanego przez sąd w Wielkiej Brytanii w Polsce.

Wykonalność wyroku wydanego przez sąd brytyjski w Polsce

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zasadniczo zmieniło procedurę w zakresie egzekucji wyroków brytyjskich w Polsce. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii i zakończenie z dniem 31 grudnia 2020 r. okresu przejściowego w stosunkach pomiędzy Polską a Wielką Brytanią spowodowało, że nie stosuje się już przepisów prawa Unii Europejskiej, a Wielka Brytania traktowana jest jako państwo trzecie. Oznacza to, że obecnie do uznawania i wykonywania wyroków sądów brytyjskich wydanych w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych wszczętych po zakończeniu okresu przejściowego stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Czy tak jest w każdym przypadku?

Trzeba mieć jednak na uwadze, że z kolei do uznawania i wykonywania wyroków wydanych przez sądy brytyjskie w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych i handlowych wszczętych przed 31 grudnia 2020 r. stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (przekształcenie) oraz Rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Tym samym by móc wszcząć w Polsce egzekucję na podstawie orzeczenia sądu brytyjskiego konieczne jest wpierw wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie jego wykonalności w kraju, w którym ma być ono egzekwowane.

Co zrobić, aby orzeczenie wydane w Wielkiej Brytanii mogło być egzekwowane w Polsce?

Aby móc wszcząć postępowanie egzekucyjne celem zaspokojenia roszczeń wynikających z wyroku brytyjskiego należy wszcząć przed polskim sądem postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności na to orzeczenie.

Czy wszczęcie postępowania przed polskim sądem jest skomplikowane?

Wszczęcie postępowania przed sądem polskim oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego wymaga znajomości przepisów polskiego prawa, a dokładnie przepisów postepowania cywilnego. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie postępowań sądowych o stwierdzenie wykonalności wyroku zagranicznego. Zapraszam do kontaktu bezpośredniego kliknij tutaj.

Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania – odezwij się.