Prawnik, radca prawny – czym to się różni?

Mało osób wie, że prawnik i radca prawny to nie to samo. Zawody te różnią się od siebie w znaczący sposób. W jaki? Odpowiedzi znajdują się poniżej.

KTO TO JEST PRAWNIK?
Prawnikiem jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa. W rzeczywistości jest to pierwszy (a zarazem najniższy) stopień zawodowy. Osoba taka posiada także najwęższe uprawnienia. Wykonywanie zawodu prawnika nie jest uregulowane żadnymi przepisami (osoba taka nie należy także do żadnej korporacji prawniczej tak jak to jest w przypadku radców prawnych, adwokatów, notariuszy), czyli osoba taka jest przedsiębiorcą świadczącą usługi prawne.

Oznacza to, że prawnik może założyć kancelarię prawną i udzielać porad prawnych. Należy jednak mieć na uwadze, że prawnik nie podlega żadnej kontroli, nie obowiązuje go żadna etyka zawodowa, nie podlega on odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie podlega obowiązkowi posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (tak jak to jest w przypadku radców prawnych, adwokatów).

KTO TO JEST RADCA PRAWNY?
Radca prawny to osoba, która ukończyła studia wyższe, uzyskała tytuł magistra prawa a następnie ukończyła kilkuletnie szkolenie aplikanckie (od tej zasady są wyjątki), zdała zawodowy egzamin radcowski i uzyskała wpis na listę radców prawnych, a następnie złożyła ślubowanie.

Radca prawny jest profesjonalistą w zakresie świadczenia usług prawnych. Oznacza to, że może on reprezentować Klienta przed sądem, sporządzać opinie prawne, opiniować umowy cywilnoprawne. Innymi słowy radca prawny może zapewnić kompleksową obsługę prawną (nie może jednak reprezentować oskarżonego w sprawach karnych i karnoskarbowych – takie uprawnienie ma adwokat). Radca prawny podlega obowiązkowi posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Radca prawny obowiązany jest także do zachowania tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z prowadzoną sprawą, podlega etyce zawodowej oraz kontroli organów i samorządu.

PODSUMOWANIE
Różnice między wyżej opisanymi tytułami zawodowymi – jak widać – są znaczące. Od Klientów jednak zależy to z czyich usług będą chcieli skorzystać i komu powierzyć swoje problemy prawne.